Helsestatistikk for Avrina Storpudler 

Hunder som er røntget med diagnose HD påvist ;


Cedrick Czargento Avrina har HD D.


Iris Isabelle Avrina har HD C


Hunder som er røntget med Albueleddsartrose (AA) påvist ;

Imre Imagino har AA grad C


Hunder som er øyelyst og affiserte ;


Ine Isadora Avrina


Katarakt (ikke medfødt): Påvist Grad: Mild
Ant.sut.l.


Storpudler med andre sykdommer ;


Quatara Quadora Avrina ble avlivet på sin 1 års dag grunnet den meget sjeldne sykdommen aplasi adens.

Veterinær professor Øyvind Stigen ønsker å forske på dette gjennom å undersøke hennes kullsøsken og foreldre.

Dog forventer han ikke å finne tegn til dette hos de andre i kullet da sykdommen opptrer uhyre sjeldent på hunder av store raser.

Han hadde kun sett et tilfelle hos en schaferhund for mange år siden før Quiara ble akutt innlagt på NVH påsken 09. og derpå avlivet når man fant ut hva det var hun feilte.

Min kjæreste godjente Dora Dhuina Avrina ble sjekket hos vet.prof. Øyvind Stigen på NVH i går den 8.12.10. og fikk da påvist at hun også hadde aplasi adens - dvs uregelmessighet i nakkehvirvel C2 /C3.

Undersøkelser skal nå på gå og flere hunder vil bli testet. Dette er uansett en meget sjelden sykdom, og Dora har levd et helt godt hundeliv med disse mangelfullt utviklede hvirvlene hele livet uten at det har påvirket hennes livskvalitet. Så det var såklart et stort sjokk å få høre at hun var rammet. For dermed er det ikke bare et enkeltstående tilfelle - men nå er det påvist hos både mor og datter.


Storpudler med epilepsi ;

Linux Lorimer Avrina

Laban Lorenzo Avrina

Thomas Thataniel Avrina - påvist epilepsi den 18.03.10.


 
 
 
 
Norsk English
Twobarks Design