Nesbyen 7.08.11.Dagen etterat hun ble champion.Her ble hun 3BTK med CK for den australske dommeren John Palmer.